gott nytt år?????????

Om jag försvinner - Lovar du att leta efter mig?
Om jag gråter och är sårad - Lovar du att trösta mig då?
Om jag förlorar mig i mörkret - Lovar du att vara mitt ljus?
Om jag sårar dej - Lovar du att förlåta mej?
Om jag tittar upp mot himlen en natt - Lovar du att vara min stjärna då?
Om allt känns svårt - Lovar du att få mig att le?
Om jag ger dej ett minne - Lovar du att aldrig glömma mej?
Om jag dör - Lovar du att inte gråta?

för jag lovar att alltid älska dig!
kl 18:55 nytt år om ca 5 timmar
ja vad jag gör på nyårsafton? jo jag sitter hemma och har tråkigt
önskar jag var med marcus:-( för saknar han.
här hemma är det tråkigt för ingen trivs i fagersta, så allt känns skit.
jag önskar att jag bodde med marcus och att jag slapp allt med fagersta. jag kan inte klaga på
mina föräldrar för inget är deras fel att jag mår dåligt dem försöker.
marcus han är hemma hos sig(han verkar inte heller ha kul) och firar med sin familj.
jag har världens jävla mens värk, jag har tråkigt och den enda som vill vara med mig är marcus men tråkigt nog är han hemma.
önskar du var här älskling. fast jag har ingen lust att festa som typ alla gör idag utan jag önskar att få vara med marcus och att vi skulle kolla på en film eller något och bara ta det lugnt.


mitt nya år ja då ska jag sköta mig, vara mer hälsosam(vad nu det innebär, men alla säger ju att dem ska var det så då gör jag det med) jag ska strunta i om folk inte gillar mig och jag ska vara snäll mot dem som är snälla mot mig.


 

älsklingen

kl 16:20 28/12-08

ska snart ut och möta älsklingen:-) hi hi då blir det att ta kort på han! har saknat han jätte mycket så nu blir det att ligga och mysa och kolla film hela kvällen. jag träffade madde och emma idag:-) men dem verkade inte vilja vara med mig:-(


jag känner dina andetag dem gör mig varma
känner din kropp mot min känner hur ditt hjärta slår.

 I morgon ska jag ut med tidningarna:-( och sen ska jag och älsklingen gå till västanfors för att fixa hans pengar  men det verkar inte som att vi ska göra det för han har glömt pappret och vägrar hämta det.

när inget blir fel!

27/12-08      kl´13.00

i dag är en mysig dag, solen lyser, det är snö och kallt och jag är glad(fast trött).
i morgon kanske älsklinge kommer så då kan jag ta kort på han och i helgen(nästa helg) ska jag till skinnskatteberg. marie skrev till mig igår hon ville att vi skulle ut på krogen någon gång så jag får väl hänga med.Dikt


utan sanning blir allt bara lögner
med ett liv med bara lögner kan du inte sova gott
om du inte får sova ordentligt mår kroppen dåligt
om kroppen mår dåligt så mår ditt psyke dåligt
mår du dåligt så kommer du att vilja dö
vill du dö så dör du
så ljug inte!!!!!!!
genom dina ögon kan man se all smärta man kan se hur du lidit,
man kan känna hur dina tårar runnit från dina kinder
man kan känna smärtan från när du skärt dig.
jag känner hur du lidit så berätta vad som är fel
jag lovar dina ord blir min tystnad
dina ord förblir hemliga men dela med dig av din smärta
jag känner den...........

schizofreni

27/12-08   12:43 

Ämne: psykologi

Arbete: psykiska problem

Av: Zandra Welander 2 bf b

Schizofreni !Inledning!

Jag har valt att skriva om schizofreni eftersom jag tycker det är intressant att få veta hur människor kan få det och vad som orsakar att man får det. Det som gjorde det ännu mer intressant var när jag läste att en på hundra drabbas av schizofreni. Alltså skulle det betyda att 9000 personer i Sverige skulle ha det. Schizofreni är alltså en av de vanligaste sjukdomar man kan få inom psykiska sjukdomar. I min undersökning har jag utgått från ett par frågor:

1. Vad är schizofreni?

2. Vad är orsaken till att man får det?

3. Vad får man för symptom?

4. Hur drabbas en vardagsliv/ yrkesliv om man har det?

5. Hur kan man underlätta livet för en som har schizofreni?

6. Hur kan man behandlas om man har detta?

Jag tycker även det är viktigt att lära sig om olika psykiska sjukdomar för det kan göra att man lättare förstår människor som har det och kan sedan hjälpa dem på bästa viss. Jag vill jobba med människor och då är det jätte viktigt att man på bästa sätt kan hjälpa alla människor oavsett vem det är.

Schizofreni!

Vad är då schizofreni? Innan jag började läsa om det så trodde jag att det var när man personlighetsklyvning och det är till en viss del sant men sjukdomen beror på mycket på ett fel i hjärnans signalsystem, att sätta en orska är svårt varför man får det, det finns olika:

Stress-sårbarhets modellen, personen är från den född sårbar, och när den var mindre har den utsatts för mycket stress och blivit sårad, detta leder till att personen får schizofreni

Medicinsk/biologisk: personen har det i sitt arv eller så kan det blivit en hjärnskada när barnet låg i magen eller under förlossningen.

Detta är bara två av de många olika förklaringar till att man får schizofreni, det finns väl ingen som är fel egentligen eftersom dem flesta stämmer, tycker jag i alla fall. men klart är ju att personen som har schizofreni har något fel i hjärnan, så det kanske är en blandning av dem olika modellerna som gör att en person får schizofreni. Frågan är ju om vi kan försöka undvika att folk får schizofreni.

Schizofreni är en psykisk sjukdom där den som har det kan drabbas av psykos.

Den som har schizofreni har svårt att kontrollera tankar, känslor och beteende eftersom hjärnan har svårt att skicka signaler på rätt sätt och tolka.

Symptomen man får påminner mycket om det som tonåringar går igenom under puberteten. oftast upptäcker schizofreni i slutet av tonåren och man upptäcker det oftast genom att familjen tycker att ens beteende borde blivit bättre eftersom tonåren snart är slut. Men alla som har schizofreni har inte samma symptom, nej det skiljer sig väldigt olika från person till person. Därför är det en väldigt svår sjukdom att diagnostisera, det kan ta upp till ett halvår innan man kan ställa en diagnos om att någon har schizofreni.

Symptomerna som personen får finns i två olika huvudgrupper, en positiv som är beteende och egenskaper som tillkommer i personens karaktär. Och en negativ där egenskaper och beteende försvinner från personen. Det menas alltså med att en person som har schizofreni kan alltså vara den där glada personen som alltid är positiv men helt plötsligt så är personen negativ mot allt. Vad innebär nu de positiva och negativa då?

Positiva symptom:

Tankestörning, personen upplever att andra kan läsa dess tankar, den kan inte tänka klart utan medans den tänker på en sak så kommer en annan sak upp

Vanföreställningar, man ser inte vad som är verkligt man känner sig förföljd eller att man blir besatt av saker som svartsjuka. Vissa personer och händelser kan få personen att reagera konstigt.

Hallunicationer, personen hör ofta röster som säger åt den saker, som kritiserar en, personen hör ´rösterna som att dem är verkliga. Man kan även se saker som inte finns eller känna att någon tar på en. Detta leder till att personen som upplever detta beter sig konstigt och gör kanske saker den annars inte brukar.

Negativa symptom:

Personen känner ingen empati eller medkänsla, den bryr sig inte om vad andra tycker eller tänker.

Personen kan bli apatisk, den tar inga beslut, den orkar inget

Personen känner sig inte social och drar sig undan alla.

Till de negativa så är det även så att personen får svårt att lära sig saker, har svårt att komma ihåg och koncentrera sig.

Hur klara sig man om man har schizofreni?

Att leva med schizofreni är inte lätt eftersom man tappar greppet om verkligheten så kan man förlora allt, vissa lyckas bygga upp sitt liv igen med medicin och terapi men många blir aldrig riktigt friska.

Som schizofren behöver man ofta stöd från psykiatrin och ibland även från Sociala myndigheter. Det kan handla om allt från sysselsättning några timmar i veckan, till särskilt boende som enligt lagen om handikapp skall erbjudas av kommunen.


Ekonomiskt: många behöver hjälp från socialen eftersom dem inte kan jobba, vissa klarar av att jobba men rädslan att falla tillbaka gör att många hellre försöker göra något annat än jobba.

Psykiskt? Att få diagnosen schizofreni är givetvis oerhört nedslående, då schizofreni är en kronisk sjukdom som innebär en ständig rädsla för återfall i psykostillstånd. Det gäller att inse att man fortfarande är en person, inte en sjukdom och försöka fylla vardagen med något meningsfullt som inte innebär stress. Stress kan nämligen förvärra sjukdomen. Detta är dock inte lätt men man måste försöka att leva sitt liv.

Jag klarar mig, men inte mycket mer och så känner många schizofrena. Man klarar sig, helt enkelt för att man måste.

Hur kan man underlätta livet för en som har schizofreni?

Familjen: att finnas där och stötta är viktigt. Man ska inte stötta bort personen när den blir bättre för det kan försämra. Man måste tänka att det är inte någons fel att detta hänt. Trots att personen som har schizofreni kanske stöter bort en så måste man försöka finnas där för personen.

Utomstående: se till att personen får behandling den behöver och medicin, att ge personen den bästa hjälpen, för även om personen har problem så har vi ingen rätt att behandla den illa.

Sociala stödinsatser

Individuella stödinsatser kan behövas för att ta tillvara på intressen och resurser men även

för att motverka social isolering samt ge dagarna struktur och ett meningsfullt innehåll.

Insatserna kan variera men handlar ofta om:

Stöd i boendet

Sysselsättning, exempelvis någon kurs

Möjlighet att besöka en träfflokal

Personligt ombud

Fritidssysselsättning

Kontaktperson

Stöd till barn och anhöriga genom exempelvis anhörigföreningar

Stöd genom patientföreningar

Jag tror att många vet inte hur dem ska vara mot en som har schizofreni, men jag tror att så länga man är medveten om att personen har det och vad sjukdomen innebär så tror jag inre det är någon fara, för att special behandla någon är fel, visst personen kanske behöver mer hjälp än andra men för det ska den ändå behandlas som en människa och som alla andra.


 


Behandling!

Utöver antipsykotisk läkemedelsbehandling är psykologisk behandling, integrerade

behandlingsmetoder inkl. krisintervention och stödinsatser viktiga för att personer med schizofreni ska få hjälp med de svårigheter många har i sitt dagliga liv.

Några exempel på behandlingar är:


Psykologisk behandling och psykoterapi

Framgång i behandling gynnas av kunskap och tillståndets bakgrund, uttrycksformer och behandling. I psykoterapi för man hjälp att tolka sina upplevelser, hantera känslor, öka självinsikten för att på så vis bättre hantera sina problem. Vid schizofreni förekommer fram för allt psykologisk behandling enligt kognitiv terapi/beteendeterapi, samt stödjande och jagstärkande metodik. Psykodynamisk behandlingsmetodik förekommer, men är mindre vanligt och berörs ej mer här.


Stödjande och jagstärkande psykoterapi

Ger individen hjälp att klara sin vardagssituation med hjälp av stöd och uppmuntran frånterapeuten. Målsättningen är att minska ångesten, få en mer realistisk uppfattning om sig själv, bättre verklighetsförankring och en ökad självständighet. Tillsammans identifierar individen och terapeuten problem och sätter upp mål för terapin, som sedan regelbundet följs upp. Samtalen är inriktade på praktiska vardagshändelser, där terapeuten ger råd, beröm och hjälper till att hitta förklaringar.


Beteendeterapi

Denna terapi inriktar sig på själva beteendet istället för de orsaker som ligger bakom.

Målsättningen är att ändra tidigare inlärda och felaktiga beteenden.

metoder för träningsprogrammen kan vara:

Att individen successivt utsätter sig för en situation som ger ångest,

exempelvis gå till affären och handla, och ser att man klarar av dom utan att få ångest.

Kallas exponering.

Att individen får se när terapeuten genom exempelvis rollspel, visar att man kan klara en

situation utan att något hemskt händer, därefter prövar individen på samma sätt.

Kallas modellering.


Mediciner:

Vid schizofreni och liknande psykossjukdomar används som tidigare nämnts antipsykotiska läkemedel som förhindrar symtomen att bli värre och förebygger dem från att komma tillbaka.

Haldol och Risperdal i andra hand Zyprexa. Inom slutenvården rekommenderas dessutom också Cisordinol,

lugnande: Oxascand och sömngivande: Zopiklon.

Källor:

Boken, psykologi, s. 236-238http://www.psykiatriinfo.se/AZTemplates/Page.aspx?id=497

http://www.omschizofreni.se/om_schizofreni/behandling/ovrig_behandling.html

helg!!!!!!!!

kl 13:14 ska snart ut!
ja snart ska jag gå ut och gå tänkte jag, i dag är det helg men det har känts som helg sen i onsdag så vad spelar det för roll. jag sov till typ halv elva i dag det är  så skönt att kunna sova ut tycker jag.
i dag ska jag ja jag vet inte vad jag ska göra idag faktiskt.senare: kl 21:33
fan fan fan jag skulle ha duschta i dag men glömde det, jävla dator.... undra om jag börjar bli beroende av denmin dikt till marcus:

Jag hör dig men jag ser dig inte

Jag vill säga att jag saknar dig

men mitt mod är inte så starkt så jag vågar inte säga sanningen till dig.

Mitt hjärta det slår för dig, det dunkar miljarder

med slag av kärlek varje dag. Min kropp

den skriker efter längtan en längtan efter beröring av dig jag vill säga sanningen till dig men vågar ej.

Min sanning till dig är att jag ja älskar dig. Jag klarar mig inte utan dig. Jag behöver din kärlek, ditt mod din styrka för att kunna leva.

Så hunny nu vet du sanningen om hur jag känner för dig så snälla lämna mig aldrig.
http://kent.nu/index.jul.asp kolla in låten 


min låt:


Ingen vill va som jag

Tårar rinner ner för min kind allt är borta och jag vill dö. Du lämna mig för att du inte gilla mig men du har aldrig känt som jag.

Refr: Har du någonsin känt som jag?

Har du någonsin gråtit?

Har du någonsin älskat någon? Som sen krossat ditt liv.

Nej det är väl klart att du inte har för ingen vill va som jag.

Nej det är väl klart att du inte har för ingen vill va som jag.


Allting blir suddigt det finns inget kvar, bara tomma ord och en massa gråt. Jag vill inte vara ensam mer men ingen förstår mig. Jag är den som gråter och mår inte bra. Jag är den som känner hat

den som ingen älskar och den som ingen vill ha.

Ja jag är den som ingen vill ha.Refr: Har du någonsin känt som jag?

Har du någonsin gråtit?

Har du någonsin älskat någon? Som sen krossat ditt liv.

Nej det är väl klart att du inte har för ingen vill va som jag.

Nej det är väl klart att du inte har för ingen vill va som jag.


Refr: Har du någonsin känt som jag?

Har du någonsin gråtit?

Har du någonsin älskat någon? Som sen krossat ditt liv.

Nej det är väl klart att du inte har för ingen vill va som jag.

Nej det är väl klart att du inte har för ingen vill va som jag.

Nej det är väl klart att du inte har för ingen vill va som jag.

tårar som rinner

kl 11:09 mår halv bra idag
vill känna dina andetag vill känna att du mår bra.
vill att du ska säga att allt kommer bli bra.
jag vill bara gråta
vill inte se mer
för du är bara arg och jag känner ditt hat.
vad hände med vår kärlek?
vad hände med allt bra?
snälla förlåt mig snälla.

ja jag fick en digital kamera i går:-) så det var bra, men marcus blev arg jätte arg på mig:-( så  jag vet inte vad jag ska göra. han vägrar prata med mig. det känns som han hatar mig.kl: 17:25 kom nyss in
fan vad kallt det ska vara ute, var nyss ute på en promenad men höll på att frysa till döds nästan! det var jätte kallt ute.
saknar marcus. idag har jag tagit massa kort älskar min digital kamera:-) och jag funderar på att kolla på någon film idag

20:39 tråkigt tråkigt tråkigt
snart somnar jag tror jag. marcus saknar dig. jag har jätte tråkigt, finns inget att göra ju:-(
har haft jullov i en vecka snart:-) jag längtar tills jag ska till thailand(tänk älskling då är de du och jag och massa sol) och tills min älskling kommer hit...... snart ska jag duscha har hårspray i hela håret..


puss puss

julafton

jul jul strålande jul kl 14:30

ja om 30 min börjag kalle ankas jul det är tradition att kolla på det, fast det är samma saker varje år. sen blir det väl mat och sen kolla tv hela kvällen, tänkte föreslå att vi ska spela spel. <3 marcus är hos sin mormor och firar jul där och jag här i fagersta. snart ska jag gå ut till familjen och vara social så jag får väl skriva sen hur min jul varit....

hejsan hoppsan nu var det jul.

senare
men min jul började kl tre i morse då jag delade ut tidningar och jag hade inte sovit knappt något innan det och inte heller efter så nu när kl är 19:48 så är jag trött. vi har fortfarande inte delat ut julklappar och jag har tråkigt

dan före dan

dan före doppar dan kl 16:44

jag har tänkt på en sak, hur man ser på sig själv kanske inte alls stämmer in på vad andra tänker om en, och vissa ser kanske annat om en än vad andra ser. till exempel mina kompisar, jag ser på dem som schyssta, ställer upp, ser bra ut(men även värsta fjortisar ibland) medans andra kanske ser på dem som skit jobbiga och vissa älskar dem. jag tror att om man verkligen vill visa hur man är så måste man vara sig själv och tänka så här vill jag att andra ska se mig, men vad spelar det för roll vad andra tycker? varför ska vi bry oss varje dag om hur vi ser ut, vad vi gör och säger bara för att vi vill bli accepterade? för efter när vi slutar skolan då kan vi ändra på vem vi var, så varför ska vi sträva hela skolan efter att bli accepterade när det inte spelar någon roll egentligen vad andra tycker.
nej jag önskar att man bara kunde vara sig själv, en del av mig vill bli accepterad och att alla ska gilla mig men en stor del av mig vill bli accepterad för den hag är och inte dden som andra vill att jag ska vara. min familj dem tror att dem vet vem jag är, men dem vet inte att jag är deprimead för att mina vänner jämt sviker mig, dem vet inte att allt jag önskar är att dem ska bry sig om min skola, att dem ska se mig!!!!!!!

jag fick öppna en av mina julklappar av marcus, det var en mugg. på muggen står det kärlek(kanske kan låna pappas kamera och ta kort på den) och inuti står det som en dikt som fick mig att börja gråta, för jag visste inte att marcus kände så för mig.
det stod:
jag känner mig trygg och säker omkring dig, efter allt vi upplevt tillsammans vet jag hur mycket du älskar mig.
den värmen är något som jag vill ge till dig, du är ju den person som betyder mest för mig i mitt liv. en sak är
säker och det här lovar jag nu du kommer aldrig lämna mitt hjärta.

alltså gud vad jag önskar att min älskling var här nu, så jag kunde pussa han och säga att jag älskar han
och att det var en jätte bra present.


senare 18:47

idag har jag julstädat och möblerat om så tråkigt men det blev bra.... jag har tänkt på en sak jule är egentligen en vanlig dag men ändå känns den speciel. och dan före så känns den väldigt speciel, som något magiskt. jag älskar den känslan, hoppas det kommer snöa i morgon. snart kan jag logga in på internet(kl sju varje dag funkar mitt internet) och lägga in det här på min blogg.

kan man vara avundsjuk på en fyra åring? ja jag är det, jag är avis på marcus lillebror för att han får vara med marcus och jag inte får det. han får vara med min älskling och jag får inte det. det är orättvist så elakt.

jullov

första dagen på jullovet kl 14:15
22 december i dag alltså två nätter tills det är jul! det är ju jätte kul med jul eller inte, julen i dag handlar ju bara om att få presenter och sen blir folk deprimerade för att de lagt ut så mycket pengar på julen. julen för mig är inge viktig på det viset men jag vill vara med min familj. ha jag låter säkert jätte deprimerad nu men det är jag inte, jag är glad! jag har en fantastisk familj och en super fantastisk kille. jag har allt jag kan önska mig. det jag tänker mest på är min framtid, på vad jag ska göra efter skolan, och så vidare.

men tillbaka till julen, varför ska vi lägga ut massa pengar på massa onödiga saker och massa mat när vi i stället kan ta det lugnt och bara vara med familjen. på julen tänker jag mycket på min farfar(vila i frid farfar) och på hur mycket jag saknar han. denna jul ska jag inte heller fira med marcus(miss u babe) men jag kommer väl fira jul med han när vi flyttar i hop.  sen det här med julkalendrar ja dem blir bara sämre och sämre, mina bästa julkalendrar är trolltider och och julens hjältar. trolltider handlar ju om små troll och julens hjältar handlar ju om julsaker som kommit bort från sin familj.

jag har städat i dag(sååååå tråkigt) och varit ute med tidningar och tagit det lugnt. snart ska jag börja läsa lite i en bok vet inte vilken bok jag ska läsa bara.


okey jag fattar inte varför jag skriver blogg jag har inget viktigt att skriva eller jo men inte i dag, jag skulle kunna diskutera massa om min skola, om tidnings jobbet och om mina systar eller om kärlek. hmmmm kanske jag ska ha ett tema en dag i veckan och skriva om det temat. så denna vecka är det jul tema och då kommer jag skriva lite om julen och så vidare. själva dagen när jag kommer skriva om temat är olika men skitsamma om det nu. nej snart ska jag äte mat(kyckling) och se gå en promenad.
just nu väntar jag på att marcus ska höra av sig, han är i ludvika i dag:-( saknar han..... men bye bye så länge skriver nog senare.


kl 19:21
allt jag gör blir bara fel, jag vet inte varför men jag misslyckas alltid med allt. jag har gjort marcus sur och nu sitter jag här och mår dåligt. kul jul det här kommer bli jätte kul.

kl: 21:21
letade nyss efter kläder jag tänkte ha på mig och insåg att jag har massa kläder som inte passar, jag mä´åste börja gå ner i vikt nu...... men det är inte världens lättaste men ska försöka i alla fall(hoppas jag klara det) jag får väl börja med att dra ner på sötsaker och börja träna mer. ha undrar hur mycket jag har gått ner till sommarn? det ska bli spännade att se. från och med nu ska jag försöka skärpa mig med min hälsa.

undrar om man ska sova snart kanske, inte för att jag är trött men tänkte gå upp tidigt i morgon och gå en promenad, men jag vet inte om jag har lust att sova. fan vad jag längtar till thailand det ska bli så skönt att komma bort från sverige ett tag.

snart jul

ja då har man jullov fast har redan tråkigt....
fast får väl spela lite tw och funderar på vad jag får i julklapp!
undrar om jag ska ringa älsklingen(fast han städar:-) så då blir han sur ) fan har inge pengar på mobilen,
två månader kvar och sen drar jag till thailand:-)
saknar mina exklasskamrater på media:-( miss u all
nej nu ska jag ut och gå en sväng:-) fast de är kallt:-(

ja det här är jag  se fler bilder på http://zgirl.bilddagboken.sesenare: 18:15
ja sur man blir, här får jag sitta själv i trökiga fagersta och marcus han ska till ludvika. snart är det jul snart dör jag för har så tråkigt


senare 20:30 gäspppp ska snart sova
ja jag är trött av mig men ska upp kl tre och dela ut tidningar och sen när jag gjort det ska jag sova och sen njuta för att jag ska vara ledig:-) undrar om jag ska få med brorsen att spela lite fotboll kanske för vi har ju ingen snö.....
nej nu ska jag nog sova snart. så god natt alla där ute i den mörka december...älskar dig hjärtat

Zandra

Min blogg om mitt liv:)

RSS 2.0